STARGATE INNOVATION

הדרך להגשמת חלומות טכנולוגיים

יש לכם רעיון טכנולוגי חדשני ומנצח? לנו יש את הדרך להגשים אותו

חברת ״נראוס חדשנות״ עוסקת בפתרונות מימון לחדשנות טכנולוגית,
ומסייעת לעסקים וליזמים באיתור מקורות מימון המיועדים לתמוך
בפיתוחים הטכנולוגיים של המוצרים ותהליכי הייצור החדשים.

סיפורי הצלחה

האיחוד האירופאי

קרן המו״פ

תעשייה מסורתית

קולות קוראים

תוכניות תמיכה לאומיות

במדינת ישראל קיימים מסלולים שונים אשר מסייעים לעסקים, יזמים ומיזמים בפיתוח וחדשנות. מרבית המסלולים הקיימים הינם ברשות החדשות אשר נותנת מענה לכשלי השוק. מקורות המימון הפרטיים אינם מספיקים או אינם מושקעים באופן יעיל במשק ולכן נדרשת התערבות ממשלתית כדי למצות את פוטנציאל הצמיחה הגבוה ואת תרומתו לחברה הישראלית.

תכניות תמיכה בינלאומיות

חברות וגופים ישראלים זכאים מכח הסכמים דו לאומים ורב לאומים להגיש בקשות למענקים למסגרות בינלאומיות, הן במסגרת תוכניות המופעלות ברשות החדשנות (הסכמים דו ורב לאומים) והן במסגרות דוגמת תוכנית הורייזן אירופה (החל מינואר 2021) ומסגרות נוספות. אנו עומדים לרשותכם גם בתחום מרתק זה.

מה אומרים הלקוחות שלנו?

בואו להגשים את הרעיון שלכם איתנו